Mūsų paslaugos

Širvintų parapijos globos namuose teikiama (trumpalaikė, ilgalaikė) socialinė globa senyvo amžiaus asmenims ir suaugusiems asmenims su negalia, kuriems reikalinga kompleksinė, nuolatinė specialistų priežiūra, pagalba. Išsamesnė informacija yra čia

Dėl ilgalaikės (trumpalaikės) socialinės globos skyrimo asmuo ar jo šeimos narys, globėjas, raštu turi kreiptis į asmens gyvenamosios vietos Savivaldybės socialinių paslaugų skyrių, kai siekiama globos paslaugų paskyrimo ir kompensavimo iš socialinės apsaugos lėšų.

Asmenys, galintys mokėti visą globos kainą, turi kreiptis tiesiogiai į Globos namus.