Apgyvendinimas

  Gyventojui garantuojama saugi, tinkamai sutvarkyta ir jo poreikius tenkinanti tinkama socialinės globos teikimo vieta bei jos aplinka:

  • gyventojui užtikrinama, kad Globos namų teritorija, bendrojo naudojimo patalpų ir gyvenamųjų patalpų išplanavimas ir įrengimas atitinka socialinės globos namų paskirtį, šio tipo statiniams galiojančias projektavimo, sanitarines-higienines, darbų ir priešgaisrinės saugos normas ir reikalavimus bei tenkina senyvo amžiaus asmenų ir suaugusių asmenų su negalia poreikius;
  • gyventojas, turintis specialiųjų poreikių, yra aprūpinamas reikalingomis techninės pagalbos priemonėmis bei saugumą garantuojančia įranga, jam užtikrinama pritaikyta aplinka, reikalinga kasdieniam gyvenimui bei paslaugoms gauti (prievažos, ranktūriai);
  •  gyventojui užtikrinama galimybė lengvai judėti Globos namų teritorijoje ir patalpose, saugiai naudotis poilsio ir rekreacijos zonomis, esančiomis Globos namų teritorijoje arba už teritorijos ribų;
  • gyventojui užtikrinama galimybė greitai (neišeinant iš savo kambario), paspaudus pagalbos mygtuką, esantį prie lovos, išsikviesti personalą (24 val. per parą), jeigu to reikalauja jo sveikatos būklė;
  • gyventojams, gyvenantiems po du arba tris kambariuose, užtikrinamas privatumą, orumą suteikiantis gyvenamasis plotas, atitinkantis teisės aktų nustatytus higienos reikalavimus;  
  • asmens higienos patalpos – tualetai, prausimosi/maudymosi patalpos – yra įrengtos kiekviename kambaryje arba lengvai ir greitai pasiekiamos, be slenksčių, garantuojančios privatumą, fizinę neliečiamybę; vonios – pritaikytos neįgaliesiems maudyti;
  • siekiant palaikyti ir stiprinti gyventojo savarankiškumą, higienos patalpos pritaikomos specialiems poreikiams, aprūpinamos reikalinga įranga bei būtinomis asmens higienos priemonėmis;
  • esant gyventojų pageidavimui arba nustatytam poreikiui, gyventojui jo gyvenamajame kambaryje sudaroma privati erdvė, atskirta širma;
  • gyvenamoje patalpoje yra kiekvienam gyventojui skirti baldai (lova, esant reikalui – funkcinė lova, spintelė, kėdė, spinta ar atskira uždara spintos dalis) ir minkštas inventorius (čiužinys, esant reikalui – antipragulinis čiužinys, pagalvė, antklodė, paklodė, pagalvės ir antklodės užvalkalai, lovatiesė, du rankšluosčiai); gyventojai gali atsivežti savo baldų drabužių ir kt., jei tai nesudaro pavojaus jo ar kitų asmenų saugumui;
  • užtikrinama, kad tuo atveju, kai gyvenamajame kambaryje gyvena keli gyventojai, derinami kambaryje gyvenančiųjų interesai, šeimyniniai ryšiai, charakteriai, poreikiai, išklausant gyventojo pageidavimus dėl kaimynų pasirinkimo ir įvertinant kiekvieno gyventojo sugebėjimą prisitaikyti prie gyvenamojo kambario kaimynų.