Informavimas

  Informavimo, konsultavimo, tarpininkavimo ir atstovavimo paslauga:

  • globos namai tarpininkauja, kad gyventojas palaikytų ir atkurtų nutrūkusius ryšius su šeimos nariais, artimaisiais giminaičiais, draugais, pažįstamais, jei tai neprieštarauja jo interesams. Globos namuose apgyvendinus vienos šeimos narius, kiek įmanoma, yra skatinamas jų bendravimas ir tarpusavio ryšių stiprinimas;
  • gyventojui yra sudaromos galimybės bendrauti laiškais, telefonu, ir kitomis ryšio priemonėmis;
  • gyventojas yra skatinamas bendrauti su kitais Globos namų gyventojais, gerbiant ir kitų norus, interesus bei požiūrį;
  • gyventojui užtikrinimas bendradarbiavimas su reikalingomis institucijomis, sprendžiant asmens paslaugų organizavimo, turto valdymo ir kitas kasdieninio gyvenimo problemas.