Higieniška aplinka

Gyventojui užtikrinami reikalingi komunaliniai patogumai bei higieniška aplinka:

  • gyventojas gyvena šiltose, gerai vėdinamose ir tinkamai apšviestose patalpose, atitinkančiose teisės aktų nustatytus higienos reikalavimus;
  • gyventojui sudaromos sąlygos dalyvauti kuriant higienišką aplinką – jam pačiam tvarkyti ir prižiūrėti savo gyvenamąjį kambarį, jeigu jis pageidauja, ir bendrųjų Globos namų patalpų švarą bei tvarką, taip pat sudaromos sąlygos gyventojui pačiam skalbtis savo drabužius, o esant būtinumui, laiku organizuojamas gyventojų drabužių ir patalinės skalbimas;
  • judėjimo negalią turinčiam gyventojui užtikrinama, kad jo gyvenamajame kambaryje langų aukštis ir lovos vieta sudarys galimybę stebėti aplinką pro langą sėdint ar gulint;
  •  gyventojams duodami tik išskalbti, švarūs lovos skalbiniai, rankšluosčiai, drabužiai. Lovos skalbiniai, rankšluosčiai, drabužiai turi būti keičiami pagal poreikį, bet ne rečiau kaip kas 7 dienas;
  • higienos ir švaros priemonėmis gyventojus aprūpina Globos namai;
  •  Globos namuose negalintys savimi pasirūpinti gyventojai kiekvieną dieną apiprausiami ir pagal poreikį maudomi, bet ne rečiau kaip 1 kartą per 7 dienas, tai registruojant Maudymo žurnale;
  • Globos namuose slaugomi gyventojai kasdien dienos metu, esant gerai savijautai, išvežami į kitą patalpą, o esant geram orui – į lauką.