Dvasinė pagalba

  Mirštančiam asmeniui suteikiama kvalifikuota priežiūra ir dvasinė pagalba:

  • gyventojui mirštant, garantuojamas jo dvasinių, socialinių, psichologinių, fizinių, religinių reikmių tenkinimas užtikrinant privatumą ir orumą, sudarant tam sąlygas (atskiras kambarys arba širma ir pan.) pagal nustatytą Mirštančiam gyventojui teikiamos pagalbos tvarkos aprašą;
  •  užtikrinama galimybė mirštančiajam išreikšti savo valią dėl jo asmeninių daiktų tvarkymo, palaidojimo ir kitų su gyventojo mirtimi susijusių dalykų, apie tai fiksuojant asmens byloje;
  • gyventojui užtikrinama, kad jam mirštant Globos namai informuos jo globėjus, šeimos narius ir sudarys galimybę jiems pabūti prie mirštančiojo, jei gyventojas taip pageidauja (pageidavo);
  • vienišiems gyventojams (nesant artimųjų) Globos namai organizuoja laidojimo paslaugas, kapinių tvarkymą.