Tarptautiniu lygiu pripažinti Širvintų parapijos globos namai

12/10/2021

   Širvintų parapijos globos namus pasiekė puiki žinia - globos namai teikia kokybiškas socialines paslaugas, atitinka visus Europos socialinių paslaugų kokybės kriterijus ir yra sertifikuotas "EQUASS Assurance inSocial Service" sertifikatu. Džiugu, kad Globos namai jau patenka tarp įstaigų, kurios tarptautiniu lygiu teikia kokybiškas socialinės globos paslaugas.

   Nuoseklus ir sistemingas darbas davė puikių rezultatų. Globos namai nuo 2019 m. dalyvavo VšĮ Valakupių reabilitacijos centro vykdomame projekte "Socialinių paslaugų kokybės gerinimas, taikant EQUASS kokybės sistemą", kurio tikslas buvo didinti Lietuvos socialinių paslaugų kokybę, taikant Savanoriškos Europos socialinių paslaugų kokybės sistemos (Voluntary European Quality Framework for Social Services) reikalavimus.

   EQUASS kokybės principai - tai plačiausiai pripažįstamas Europos kokybės principų komplektas, kuris yra pagrįstas visuotinėmis vertybėmis. Juos apima: lyderystė, personalas, teisės, etika, partnerystė, dalyvavimas, orientacija į asmenį, kompleksiškumas, orientacija į rezultatus, nuolatinis gerinimas.

   Jei ne paskelbtas visuotinis karantinas ir kiti su COVID-19 susiję trukdžiai, šis sertifikatas Globos namus būtų pasiekęs kur kas anksčiau. Tačiau svarbus yra pats faktas ir pripažinimas: mūsų teikiamos paslaugos atitinka tarptautinį, europinį lygį, o tai reiškia, kad teikiame tokias pat kokybiškas paslaugas kaip Vokietijoje, Ispanijoje, Prancūzijoje ar kitoje šalyje, besivadovaujančioje EQUASS kokybės sistema.

   Beveik visą šį laiką iki išorinio audito atlikimo, pasiraitojusi rankoves darbavosi EQUASS darbo grupė, kurios veiklą koordinavo Agnė Grybauskienė. Buvo peržiūrimos ir kuriamos esamos ir naujos tvarkos, vertinimo anketos, vykdomos apklausos. Darbo grupė organizavo daug susirinkimų, aptarimų, bandydama, kaip sakė Globos namus kuruojanti EQUASS konsultantė Rasa Laiconienė, "Equass dvasią apgyvendinti" Globos namuose, kad ji ore tvyrotų.

   Pagaliau spalio 7-8 d. Širvintų parapijos globos namuose vyko tarptautinis auditas dėl atitikties Europos socialinių paslaugų kokybei teikiant ilgalaikes (trumpalaikes) socialinės globos paslaugas senyvo amžiaus asmenims ir suaugusiems asmenims su negalia. EQUASS auditorė Giedrė Martinaitienė įstaigos teikiamas paslaugas vertino pagal 10 principų, kuriuos sudaro 50 kriterijų.

   Dvi dienos prabėgo labai greitai, nors labai jaudinomės ir nerimavome, bet auditorės profesionalumas leido sumažinti įtampą ir įkvėpė tikėjimo, kad viskas bus gerai.

   Gruodžio 10 d. Širvintų parapijos globos namai sulaukė audito ataskaitos įvertinimo. Labai didžiuojamės, kad trijų principų - partnerystės, lyderystės ir personalo - penki kriterijai buvo įvertinti aukštesniais balais.

   Audito metu atkreiptas dėmesys į Globos namų socialinį atsakingumą taikant inovatyvias technologijas. Vienas iš tokių įgyvendintų projektų - pastatyta ekologiška saulės elektrinė, kuri generuoja elektros energiją. Beje, elektrinė įrengta laimėjus Aplinkos projektų valdymo agentūros skelbtą konkursą.

   Aukštesniu balu įvertintas gebėjimas įtraukti darbuotojus į planavimą, paslaugų kūrimą ir kokybės gerinimą. Auditorė, vertindama šį kriterijų, pažymėjo, kad globos namų darbuotojai, gyventojai yra svarbi organizacijos dalis ir yra atsižvelgiama į jų nuomonę bei pasiūlymus. Vienas iš tokių didesnių projektų, atsiradusių išklausius gyventojų ir darbuotojų pasiūlymas, yra įrengiama erdvi pavėsinė. Socialinių partnerių dėka šis projektas bus įgyvendintas artimiausiu metu (pavasarį) ir visi galės džiaugtis nauja pavėsine, kuri bus pritaikyta ir judėjimo negalią turintiems gyventojams.

   Aukštesniu balu įvertinta įstaigos partnerystė su socialiniais partneriais, kurios dėka gyventojams teikiamos kompleksinės paslaugos ir užtikrinama jų ori senatvė, integracija į visuomenę. Globos namai glaudžiai bendradarbiauja su labdaros ir paramos fondu "Maisto bankas", Širvintų pradine mokykla, lopšeliu darželiu "Boružėlė", VšĮ "Širvis", VšĮ "Širvintų spauda", VšĮ "Socialinės partnerystės centru", Širvintų vaikų dienos centru, VšĮ "Sodžiaus amatai". Socialinė partnerytė gyventojams suteikia maisto paketus, gimtadienio proga paruoštas gėlių puokštes, paramą šiuo metu statomai pavėsinei, renginius ir kitus socialinius dalykus.

   Apibendrindama dvi dienas trukusį auditą, auditorė pabrėžė, kad Globos namuose santykiai su steigėju, darbuotojais ir paslaugų gavėjais yra labai šilti ir nuoširdūs, vyrauja geras mikroklimatas, saugi ir sveika aplinka, motyvacija ir socialinė atsakomybė. Bendruomenė yra aktyvi ir kartu siekia įgyvendinti viziją - ori ir šviesi senatvė. Globos namai išsikėlė ambicingus metinio plano veiklos tikslus ir skatina geriausią praktiką. Darbuotojai yra motyvuoti, kvalifikuoti ir nuolat ieškantys tobulėjimo; laikosi misijos, vizijos ir vertybių ir dalyvauja įgyvendinant metinius tikslus. Paslaugos teikiamos atsižvelgiant į fizinę ir socialinę paslaugų gavėjų aplinką, o kompleksinė paslauga teikiama atsižvelgiant į socialinio paslaugų gavėjo sveikatą, norus, tikslus ir individualius poreikius.

   Nuoširdžiai dėkojame ir didžiuojamės Širvintų parapijos globos namų darbuotojais, kurių nuoširdaus ir atsakingo darbo dėka kuriama ori senatvė globos namuose ir tapome EQUASS šeimos nariais.

   Širvintų parapijos globos namų informacija